2018 Anunț privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA DEALU 

Nr. înreg: 1023 / 21.03.2018

 

 

 

 

Anunţ privind organizarea licitaţiei de

vânzare de masă lemnoasă

 

 

 

Organizatorul licitaţiei: Comuna Dealu, sediul: Comuna Dealu, sat Dealu, nr. 601, jud. Harghita, tel: 0266/225 106, tel. fax: 0266/225 106, email  comdealu@yahoo.com

 

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 30.03.2018, ora 1000 Locul desfăşurării licitaţiei: com. Brădești, sat Brădești, nr. 352, jud. Harghita, sediul Ocolului Silvic de Regim Zetea S.A. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.

 

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data şi ora organizării preselecţiei: 26.03.2018, ora: 1200.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 26.03.2018, ora: 1200.

 

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire şi pasul de licitaţie pentru fiecare partidă în parte, sunt afişate la sediul organizatorului:

 

Nr. crt.

Nr. partidă

Preţ de pornire

lei/mc

Pasul de licitaţie

lei/mc

1

4115/2018

70

4,00

2

4457/2018

180

9,00

3

4458/2018

225

12,00

 

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 1001 mc, din care pe natură de produse:

-      produse accidentale I: 77 mc.

-      produse tăieri de igienă: 35 mc.

-      Produse principale: 889 mc.

şi, respectiv pe specii şi grupe de sortimente:

-      Răşinoase:   108 mc.

-      Fag:             891 mc.

-      Div. tari:          1 mc

-      Div. moi:         1 mc.

 

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică CERTIFICATĂ.

Caietul de sarcini se poate procura de la sediul organizatorului licitaţiei, începând cu data de 20.03.2018, la sediul Comunei Dealu

 

 

 

Organizator, 

Comuna Dealu 

Primar: 

BÁLINT ELEMÉR IMRE