Execuţie bugetară pe anul 2014

Situaţii financiare pe Trim.IV.2014