2017/ Publicaţie de căsătorie,Nr. 7328 din 13.09.2017.

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI DEALU

Nr.  7328.    Din  13.septembrie 2017

 

Data căsătoriei:  22. septembrie   2017

 

ESKÜVŐ : 2017     Szeptember  22 . 

 

                                    HIRDETMÉNY        –        PUBLICAŢIE 

 

             Oroszhegy Község Polgármesteri Hivatala az érdekeltek tudomására hozza, hogy az anyakönyvi  hivatalhoz az  alábbi személyek fordultak házasságkötés céljából:

       Ellenvetést , a Polgári  Törvénykönyv 285. szakasza  értelmében, 10 napon belűl lehet

megfogalmazni irásban, az anyakönyvi hivatalnál.

                                                                       Kifüggesztve: 2017       szeptember 13.

 

 

       Primăria Comunei Dealu, prin prezenta aduce la cunoştiinţa celor interesaţi,că astăzi, la

data de 13. septembrie  2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a numiţilor de mai

jos.

       În temeiul   prevederilor  art. 285. din Codul Civil, orice persoană  poate face opoziţie  în

scris,  la această căsătorie, dacă are cunoştiinţe de existenţa  vreunei piedici legale, ori dacă

alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

 

                                                                                  Data afişării:  13 septembrie 2017

 

Vőlegény/Mirele                   

Név/Nume , prenume             MAJOR ATTILA  

 Életkor/Virsta                                   26  Éves / de 26   ani

 

Lakhely/domiciliul:                COMUNA DEALU

                                                OROSZHEGY KÖZSÉG

 

 

                                                HARGITA megye

                                               Judeţul    HARGHITA

 

Menyasszony/mireasa           

Név/Nume , prenume             BȚLINT MELINDA

Életkor/Virsta

                                               25 éves /de 25   ani

Lakhely/domiciliul                

                                                COM.DEALU SAT. SÎNCRAI                                                                                   OROSZHEGY KÖZSÉG, SZENTKIRÁLY FALU

                                                HARGITA  megye

                                               Judeţul    HARGHITA

Anyakönyvvezető

Ofiţer de stare civilă: Pál Margit

 

                                                           cod.op.date cu caracter personal  2747