Informații de interes public

Finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local 2021

Finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local 2021

Finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local 2020

Finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local 2020

Măsuri pentru asigurarea liberului acces la informații publice

Măsuri pentru asigurarea liberului acces la informații publice