Hotărâri 2021

HCL nr. 32 din 22.04.2021 – înființarea serviciului de iluminat public, aprobarea Regulamentului de organuzare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivel UAT Comuna Dealu și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Dealu

HCL nr. 32 din 22.04.2021 – înființarea serviciului de iluminat public, aprobarea Regulamentului de organuzare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivel UAT Comuna Dealu și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Dealu

HCL nr. 31 din 22.04.2021 – acordarea burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Dealu pentru semestrul II – a școlar 2020-2021

HCL nr. 31 din 22.04.2021 – acordarea burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Dealu pentru semestrul II – a școlar 2020-2021

HCL nr. 30 din 22.04.2021 – aprobarea încheierii Contractului între Consiliul Local Dealu și Asociația Caritas Alba-Iulia- Asistență Medicală și Socială cu sediul în Miercurea – Ciuc, str. Szek nr. 147,jud. Harghita, pentru acordarea de servicii social-medicale în Comuna Dealu pe durata de 1 an, respectiv 01.05.2021-30.04.2022

HCL nr. 30 din 22.04.2021 – aprobarea încheierii Contractului între Consiliul Local Dealu și Asociația Caritas Alba-Iulia- Asistență Medicală și Socială cu sediul în Miercurea – Ciuc, str. Szek nr. 147,jud. Harghita, pentru acordarea de servicii social-medicale în Comuna Dealu pe durata de 1 an, respectiv 01.05.2021-30.04.2022

HCL nr. 29 din 22.04.2021 – aprobarea încheierii Contractului între Consiliul Local Dealu și Asociația Caritas – Asistență Socială filiala Organizației Caritas Alba – Iulia cu sediul la Târgu-Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 61 jud. Mureș pentru acordarea de servicii social-medicale în Comuna Dealu pe durata de 1 an, respectiv 01.05.2021-30.04.2022

HCL nr. 29 din 22.04.2021 – aprobarea încheierii Contractului între Consiliul Local Dealu și Asociația Caritas – Asistență Socială filiala Organizației Caritas Alba – Iulia cu sediul la Târgu-Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 61 jud. Mureș pentru acordarea de servicii social-medicale în Comuna Dealu pe durata de 1 an, respectiv 01.05.2021-30.04.2022

HCL nr. 27 din 22.04.2021 – constituirea fondului destinat activităților de tineret organizațiilor nonprofit de interes local din bugetul local pe anul 2021 și aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2021

HCL nr. 27 din 22.04.2021 – constituirea fondului destinat activităților de tineret organizațiilor nonprofit de interes local din bugetul local pe anul 2021 și aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2021