Hotărâri 2021

HCL nr. 70 din 21.12.2021 – privind aprobarea listei de partizi nr. 4117/24.11.2021 întocmit de Ocolul Silvic Homorod a cantității de masă lemnoasă ce vor fi exploatate din partide de păduri proprietatea comunei Dealu,pe anul 2022 și valorificarea cantității de 303,33 mc. masă lemnoasă ca lemn fasonat conform Regulamentului de acordare-valorificare material lemnos către populația Comunei Dealu, prin vânzare directă