Dakó Noémi

HCL nr. 38 din 24.06.2021 – privind aprobarea exploatării și valorificării către populație a cantității de 526,85 mc material lemnos prevăzut în actul de punere în valoare nr. 2100143901040, aprobarea Regulamentului de acordare-valorificare material lemnos către populația Comunei Dealu, prin vânzare directă

HCL nr. 38 din 24.06.2021 – privind aprobarea exploatării și valorificării către populație a cantității de 526,85 mc material lemnos prevăzut în actul de punere în valoare nr. 2100143901040, aprobarea Regulamentului de acordare-valorificare material lemnos către populația Comunei Dealu, prin vânzare directă

HCL nr. 37 din 24.06.2021 – pentru aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „Ciomad-Balvanyos”, „Csomád -Bálványos” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás

HCL nr. 37 din 24.06.2021 – pentru aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „Ciomad-Balvanyos”, „Csomád -Bálványos” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás

HCL. nr. 35 din 24.06.2021 – privind suplimentarea fondului destinat activitățiilor de tineret, organizațiilor nonprofit de interes local din bugetul lcal pe anul 2021 și programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2021 aprobate prin Hotărârea nr. 27 din 22.04.2021

HCL. nr. 35 din 24.06.2021 – privind suplimentarea fondului destinat activitățiilor de tineret, organizațiilor nonprofit de interes local din bugetul lcal pe anul 2021 și programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2021 aprobate prin Hotărârea nr. 27 din 22.04.2021

HCL nr. 34 din 27.05.2021-privind reorganizarea aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Dealu,aprobarea organigramei,a statului de funcții și stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice,din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dealu, județul Harghita

HCL nr. 34 din 27.05.2021-privind reorganizarea aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Dealu,aprobarea organigramei,a statului de funcții și stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice,din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dealu, județul Harghita