Dakó Noémi

Disp. nr. 130/2020 – Aprobarea Regulamentului propriu referitor la măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri al CL al Comunei Dealu

Disp. nr. 130/2020 – Aprobarea Regulamentului propriu referitor la măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri al CL al Comunei Dealu

Disp. nr. 129/12.05.2020 – Aprobarea Regulamentului propriu referitor la măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții precum și a dispozițiilor emise de primarul Comunei Dealu

Disp. nr. 129/12.05.2020 – Aprobarea Regulamentului propriu referitor la măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții precum și a dispozițiilor emise de primarul Comunei Dealu

Disp. nr. 128/11.05.2020 – Constituirea Grupului de lucru responsabili cu activitatea de organizare și publicarea a Monitorului Oficial Local al Comunei Dealu, jud. Harghita, în format electronic

Disp. nr. 128/11.05.2020 – Constituirea Grupului de lucru responsabili cu activitatea de organizare și publicarea a Monitorului Oficial Local al Comunei Dealu, jud. Harghita, în format electronic

Disp. nr. 127/11.05.2020 – Aprobarea reluării activității D-nei Dako Noemi, încadrată în funcția contractuală de Șef Serviciu SVSU (gradație 2)Poziția în COR 5411, în cadrul Primăriei Comunei Dealu, începând cu 04.05.2020, și încetarea perioadei cu zile libere, acordate pt. supravegherea copilului de până la 12 ani

Disp. nr. 127/11.05.2020 – Aprobarea reluării activității D-nei Dako Noemi, încadrată în funcția contractuală de Șef Serviciu SVSU (gradație 2)Poziția în COR 5411, în cadrul Primăriei Comunei Dealu, începând cu 04.05.2020, și încetarea perioadei cu zile libere, acordate pt. supravegherea copilului de până la 12 ani

Disp. nr. 126/11.05.2020 – Aprobarea reluării activității D-nei Pal Melinda, încadrată în funcția publică de Consilier Cl I, grad părofesional Asistent ,gradația 2, începând cu 04.05.2020, și încetarea perioadei cu zile libere, acordate pt. supravegherea copilului de până la 12 ani

Disp. nr. 126/11.05.2020 – Aprobarea reluării activității D-nei Pal Melinda, încadrată în funcția publică de Consilier Cl I, grad părofesional Asistent ,gradația 2, începând cu 04.05.2020, și încetarea perioadei cu zile libere, acordate pt. supravegherea copilului de până la 12 ani

Disp. nr. 124/04.05.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna aprilie 2020, a unei majorări de 10%, d-lui Gergely Gyozo, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr.  C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 124/04.05.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna aprilie 2020, a unei majorări de 10%, d-lui Gergely Gyozo, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 123/04.05.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna aprilie 2020, a unei majorări de 20%, d-lui Kovacs Arpad, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 123/04.05.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna aprilie 2020, a unei majorări de 20%, d-lui Kovacs Arpad, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu