Hotărâri 2022

Hot. nr. 49 din 29.09.2022 – privind însușirea Anexei – Calculul prețului de APV nr. 6043 din 27.07.2022 și de APV nr. 6044 din 27.07.2022 pentru determinarea prețului de vânzare masei lemnoase conform APV nr. 2100143903860(6043) a cantitații de 555,30 mc, și APV nr. 2100143903870 (6044)a cantității de 789,17 mc material lemnos, elaborat de Ocolul Silvic de Regim Zetea aprobarea prețurilor la care materialul lemnos se valorifica către populatia Comunei Dealu prin vânzare directă