Hotărâri 2022

Hot. nr. 22 din 24.03.2022 – privind modificarea prin act adițional a Acordului de parteneriat nr. 1130 din 03.08.2021 aferent proiectului Început sigur pentru viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici, finanțat prin mecanismul Financiar norvegian Programul Dezvoltarea locală reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, Apel nr. 4 Dezvoltare locală