Hotărâri 2020

HCL nr. 60 din 24.09.2020 – modificarea prețului de referință și a prețului de pornire la licitație aprobat inițial prin HCL Dealu nr.19 din 20.02.2020 privind aprobarea Listei de partizi nr. 4894/14.12.2019 întocmit de Ocolul Silvic Homorod, a cantitățiilor de masă lemnoasă ce vor fi exploatate și a modului de valorificare – din partide de păduri, proprietatea comunei Dealu pe anul 2020

HCL nr. 60 din 24.09.2020 – modificarea prețului de referință și a prețului de pornire la licitație aprobat inițial prin HCL Dealu nr.19 din 20.02.2020 privind aprobarea Listei de partizi nr. 4894/14.12.2019 întocmit de Ocolul Silvic Homorod, a cantitățiilor de masă lemnoasă ce vor fi exploatate și a modului de valorificare – din partide de păduri, proprietatea comunei Dealu pe anul 2020

HCL nr. 59 din 24.09.2020 – Însușirea documentației de evaluare pt. vânzarea cumpărarea imobilului ” TEREN ARABIL EXTRAVILAN” suprafața totală de 587 mp. situat în comuna Dealu, sat Fîncel, județul Harghita, aferent rezervorului de apă

HCL nr. 59 din 24.09.2020 – Însușirea documentației de evaluare pt. vânzarea cumpărarea imobilului ” TEREN ARABIL EXTRAVILAN” suprafața totală de 587 mp. situat în comuna Dealu, sat Fîncel, județul Harghita, aferent rezervorului de apă

HCL nr. 58 din 24.09.2020 – privind modificarea ART. 1 a Hotărârii nr. 59 din 2019 al CL Dealu pt. aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizate, referitoare la Comuna Dealu și acordarea unui mandat special reprezentanțiilor comunei Dealu, în vederea votării în cadrul AGA ADI”Harghita víz”Egyesület ai indicatorilor tehnico-economici actualizate, din Studiul de fezabilitate pt. „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA ÎN PERIOADA 2014-2020”

HCL nr. 58 din 24.09.2020 – privind modificarea ART. 1 a Hotărârii nr. 59 din 2019 al CL Dealu pt. aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizate, referitoare la Comuna Dealu și acordarea unui mandat special reprezentanțiilor comunei Dealu, în vederea votării în cadrul AGA ADI”Harghita víz”Egyesület ai indicatorilor tehnico-economici actualizate, din Studiul de fezabilitate pt. „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA ÎN PERIOADA 2014-2020”

HCL nr. 56 din 10.09.2020- aprobarea a Programului anual pt. acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local, în anul 2020, pt. activități nonprofit de interes local din Comuna Dealu

HCL nr. 56 din 10.09.2020- aprobarea a Programului anual pt. acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local, în anul 2020, pt. activități nonprofit de interes local din Comuna Dealu

HCL nr. 55 din 10.09.2020- Mandatarea reprezentantului legal al Comunei Dealu,în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară”Hargita víz”Egyesület

HCL nr. 55 din 10.09.2020- Mandatarea reprezentantului legal al Comunei Dealu,în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară”Hargita víz”Egyesület

HCL nr. 54 din 30.07.2020 – instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritoriale al  comunei Dealu

HCL nr. 54 din 30.07.2020 – instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritoriale al comunei Dealu

HCL nr.53 din 30.07.2020 – acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau taxei lunare pe clădiri, în anul 2020 pt. activitățiile întrerupte pe perioada stării de urgență

HCL nr.53 din 30.07.2020 – acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau taxei lunare pe clădiri, în anul 2020 pt. activitățiile întrerupte pe perioada stării de urgență