Hotărâri 2020

HCL nr. 35/30.04.2020 – Raportul anual nr. 6312 din 20.03.2020, prezentat de primarul comunei, privind activitatea desfășurată pe anul 2019, la Primăria Comunei Dealu și Starea economică socială și de mediu al comunei Dealu la încheierea anului 2019

HCL nr. 35/30.04.2020 – Raportul anual nr. 6312 din 20.03.2020, prezentat de primarul comunei, privind activitatea desfășurată pe anul 2019, la Primăria Comunei Dealu și Starea economică socială și de mediu al comunei Dealu la încheierea anului 2019

HCL nr. 34/30.04.2020 – Aprobarea procedurii și modalitățiilor de aducere la cunoștință publică a proiectelor de acte normative a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ precum și a măsurilor de interes local respective pt. aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial Local al Comunei Dealu, în format electronic

HCL nr. 34/30.04.2020 – Aprobarea procedurii și modalitățiilor de aducere la cunoștință publică a proiectelor de acte normative a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ precum și a măsurilor de interes local respective pt. aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial Local al Comunei Dealu, în format electronic

HCL nr. 33/30.04.2020 – Aprobarea încheierii Contractului între Jud. Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei Dealu pt. finanțarea activității de asistență socială pt. 1 persoană handicapată instituționalizată pe anul 2020 care provine din unitatea administrativ teritorială Dealu

HCL nr. 33/30.04.2020 – Aprobarea încheierii Contractului între Jud. Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei Dealu pt. finanțarea activității de asistență socială pt. 1 persoană handicapată instituționalizată pe anul 2020 care provine din unitatea administrativ teritorială Dealu

HCL nr. 32/30.04.2020 – Aprobarea încheierii Convenției între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei Dealu, pt. finanțarea activității de protecție a copiilor/tinerilor în centrele de plasament sau aflați la asistent maternal profesionist, care provine din Comuna Dealu pe anul 2020

HCL nr. 32/30.04.2020 – Aprobarea încheierii Convenției între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei Dealu, pt. finanțarea activității de protecție a copiilor/tinerilor în centrele de plasament sau aflați la asistent maternal profesionist, care provine din Comuna Dealu pe anul 2020

HCL nr. 31/30.04.2020 – Aprobarea încheierii Contractului între Consiliul Local Dealu și Asociația Caritas- Alba Iulia- Asistență Medicală și Socială cu sediul în Miercurea – Ciuc, strada Szek , nr. 147, jud Harghita, pt.acordarea de servicii social-medicale, în Comuna Dealu, pe perioda de un an

HCL nr. 31/30.04.2020 – Aprobarea încheierii Contractului între Consiliul Local Dealu și Asociația Caritas- Alba Iulia- Asistență Medicală și Socială cu sediul în Miercurea – Ciuc, strada Szek , nr. 147, jud Harghita, pt.acordarea de servicii social-medicale, în Comuna Dealu, pe perioda de un an

HCL nr. 30/30.04.2020 – Aprobarea încheierii Contractului între Consiliul Local Dealu și Asociația Caritas-Asistență Socială Filiala Organizației Caritas Alba Iulia cu sediul la Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 61, Jud. Mureș, pt.acordarea de servicii social-medicale, în Comuna Dealu, pe durata de un an

HCL nr. 30/30.04.2020 – Aprobarea încheierii Contractului între Consiliul Local Dealu și Asociația Caritas-Asistență Socială Filiala Organizației Caritas Alba Iulia cu sediul la Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 61, Jud. Mureș, pt.acordarea de servicii social-medicale, în Comuna Dealu, pe durata de un an