Hotărâri 2020

HCL nr. 39/28.05.2020 – privind aprobarea cumpărării/achiziționării imobilului Terenul Extravilan de 489 mp. situat în Com. Dealu, sat Fîncel, Județul Harghita,aferent rezervorului de apă

HCL nr. 39/28.05.2020 – privind aprobarea cumpărării/achiziționării imobilului Terenul Extravilan de 489 mp. situat în Com. Dealu, sat Fîncel, Județul Harghita,aferent rezervorului de apă

HCL nr. 38/28.05.2020 – Privind aprobarea exploatării și valorificării unor cantități de masă lemnoasă din partida de pădure Szentcsedsarka Tibod- UP nr. 16 proprietatea Comunei Dealu pe anul 2020

HCL nr. 38/28.05.2020 – Privind aprobarea exploatării și valorificării unor cantități de masă lemnoasă din partida de pădure Szentcsedsarka Tibod- UP nr. 16 proprietatea Comunei Dealu pe anul 2020

HCL nr. 35/30.04.2020 – Raportul anual nr. 6312 din 20.03.2020, prezentat de primarul comunei, privind activitatea desfășurată pe anul 2019, la Primăria Comunei Dealu și Starea economică socială și de mediu al comunei Dealu la încheierea anului 2019

HCL nr. 35/30.04.2020 – Raportul anual nr. 6312 din 20.03.2020, prezentat de primarul comunei, privind activitatea desfășurată pe anul 2019, la Primăria Comunei Dealu și Starea economică socială și de mediu al comunei Dealu la încheierea anului 2019

HCL nr. 34/30.04.2020 – Aprobarea procedurii și modalitățiilor de aducere la cunoștință publică a proiectelor de acte normative a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ precum și a măsurilor de interes local respective pt. aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial Local al Comunei Dealu, în format electronic

HCL nr. 34/30.04.2020 – Aprobarea procedurii și modalitățiilor de aducere la cunoștință publică a proiectelor de acte normative a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ precum și a măsurilor de interes local respective pt. aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial Local al Comunei Dealu, în format electronic

HCL nr. 33/30.04.2020 – Aprobarea încheierii Contractului între Jud. Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei Dealu pt. finanțarea activității de asistență socială pt. 1 persoană handicapată instituționalizată pe anul 2020 care provine din unitatea administrativ teritorială Dealu

HCL nr. 33/30.04.2020 – Aprobarea încheierii Contractului între Jud. Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei Dealu pt. finanțarea activității de asistență socială pt. 1 persoană handicapată instituționalizată pe anul 2020 care provine din unitatea administrativ teritorială Dealu

HCL nr. 32/30.04.2020 – Aprobarea încheierii Convenției între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei Dealu, pt. finanțarea activității de protecție a copiilor/tinerilor în centrele de plasament sau aflați la asistent maternal profesionist, care provine din Comuna Dealu pe anul 2020

HCL nr. 32/30.04.2020 – Aprobarea încheierii Convenției între Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Consiliul Local al Comunei Dealu, pt. finanțarea activității de protecție a copiilor/tinerilor în centrele de plasament sau aflați la asistent maternal profesionist, care provine din Comuna Dealu pe anul 2020