Hotărâri 2020

HCL nr. 54 din 30.07.2020 – instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritoriale al  comunei Dealu

HCL nr. 54 din 30.07.2020 – instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritoriale al comunei Dealu

HCL nr.53 din 30.07.2020 – acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau taxei lunare pe clădiri, în anul 2020 pt. activitățiile întrerupte pe perioada stării de urgență

HCL nr.53 din 30.07.2020 – acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau taxei lunare pe clădiri, în anul 2020 pt. activitățiile întrerupte pe perioada stării de urgență

HCL nr. 52 din 30.07.2020 – stabilirea unor măsuri pt. păstrarea ordinii și curățeniei în Com. Dealu și înființarea de puncte de colectare separată și de preluare a deșeurilor voluminoase, în Com. Dealu

HCL nr. 52 din 30.07.2020 – stabilirea unor măsuri pt. păstrarea ordinii și curățeniei în Com. Dealu și înființarea de puncte de colectare separată și de preluare a deșeurilor voluminoase, în Com. Dealu

HCL nr. 50 din 30.07.2020 – alocarea unor sume, sub forma unui ajutor financiar de urgență pt. cheituieli cauzate de incendiu la clădirea de locuit al BALASSY ATTILA din Com. Dealu, sat Dealu, nr. 40, Jud. Harghita

HCL nr. 50 din 30.07.2020 – alocarea unor sume, sub forma unui ajutor financiar de urgență pt. cheituieli cauzate de incendiu la clădirea de locuit al BALASSY ATTILA din Com. Dealu, sat Dealu, nr. 40, Jud. Harghita

HCL nr. 47 din 02.07.2020 -privind aprobarea Acordului de parteneriat pt. implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pt. familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului „Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, Apel nr. 4 „Dezvoltare locală”

HCL nr. 47 din 02.07.2020 -privind aprobarea Acordului de parteneriat pt. implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pt. familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului „Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, Apel nr. 4 „Dezvoltare locală”