Dispozițiile Autorității Executiv

Disp. nr. 215/05.10.2020 – Constituirea Comisiei de recepție în vederea efectuării recepției la terminarea lucrării „Modernizarea și reabilitarea drumului comunal DC 34 în comuna Dealu”jud. Harghita

Disp. nr. 215/05.10.2020 – Constituirea Comisiei de recepție în vederea efectuării recepției la terminarea lucrării „Modernizarea și reabilitarea drumului comunal DC 34 în comuna Dealu”jud. Harghita

Disp. nr. 214/05.10.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna septembrie 2020, a unei majorări de 10%, d-lui Gergely Gyozo, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 214/05.10.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna septembrie 2020, a unei majorări de 10%, d-lui Gergely Gyozo, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 213/05.10.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna septembrie 2020, a unei majorări de 20%, d-lui Kovacs Arpad, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 213/05.10.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna septembrie 2020, a unei majorări de 20%, d-lui Kovacs Arpad, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 212/05.10.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna septembrie 2020, a unei majorări de 20%, d-nei Duțu Edit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 212/05.10.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna septembrie 2020, a unei majorări de 20%, d-nei Duțu Edit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 211/05.10.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna septembrie 2020, a unei majorări de 20%, d-nei Pal Margit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 211/05.10.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna septembrie 2020, a unei majorări de 20%, d-nei Pal Margit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 209/30.09.2020 – Acordarea ajutorului pt. combustibili solizi sau petrolieri, beneficiarilor de ajutor social stabilit în condițiile legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Disp. nr. 209/30.09.2020 – Acordarea ajutorului pt. combustibili solizi sau petrolieri, beneficiarilor de ajutor social stabilit în condițiile legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Disp. nr. 207/30.09.2020 – Modificarea cuantumului și modificarea persoane alocației pt. susținerea familiei în condițiile legii Nr. 277/2010, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr.124 din 27.12.2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2012, OUG 42/2013, HG 778/2013,OUG 65/2014, Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016,OUG 4/2017, HG 559/2017

Disp. nr. 207/30.09.2020 – Modificarea cuantumului și modificarea persoane alocației pt. susținerea familiei în condițiile legii Nr. 277/2010, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr.124 din 27.12.2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2012, OUG 42/2013, HG 778/2013,OUG 65/2014, Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016,OUG 4/2017, HG 559/2017