Finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local 2019