Contractele începând cu data aplicării memorandumului