Finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local 2020

Finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local 2020

HCL nr. 47 din 02.07.2020 -privind aprobarea Acordului de parteneriat pt. implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pt. familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului „Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, Apel nr. 4 „Dezvoltare locală”

HCL nr. 47 din 02.07.2020 -privind aprobarea Acordului de parteneriat pt. implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pt. familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului „Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, Apel nr. 4 „Dezvoltare locală”

HCL nr.46 din 25.06.2020 – privind aprobarea încirierii prin licitație publică a unei suprafețe de 26 mp.teren public intravilan destinat amplasării de chioșcuri, pt. desfășurarea de activități comerciale în zona centrului localității Dealu,nr. 602, jud. Harghita

HCL nr.46 din 25.06.2020 – privind aprobarea încirierii prin licitație publică a unei suprafețe de 26 mp.teren public intravilan destinat amplasării de chioșcuri, pt. desfășurarea de activități comerciale în zona centrului localității Dealu,nr. 602, jud. Harghita

HCL nr. 43 din 25.06.2020 – privind acordarea dreptului de uz ,de servitute și de acces cu titlu gratuit asupra unei suprafețe de 1035,5 mp. teren și ocuparea permanentă a unei suprafețe de 1,5 mp. teren aparținând domeniului public al Comunei Dealu, pt. executarea lucrării – Alimentarea cu apă potabilă a S.C. GORDON-PROD S.R.L. , în cadrul proiectului „CONDUCTĂ DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ GORDON”

HCL nr. 43 din 25.06.2020 – privind acordarea dreptului de uz ,de servitute și de acces cu titlu gratuit asupra unei suprafețe de 1035,5 mp. teren și ocuparea permanentă a unei suprafețe de 1,5 mp. teren aparținând domeniului public al Comunei Dealu, pt. executarea lucrării – Alimentarea cu apă potabilă a S.C. GORDON-PROD S.R.L. , în cadrul proiectului „CONDUCTĂ DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ GORDON”

HCL nr. 42 din 25.06.2020 – privind alocarea unor sume, sub forma unui ajutor financiar de urgență pentru asigurarea serviciilor funerare defunctului SIMON PETRU, cu ultimul domiciliu în Comuna Dealu, Sat Tămașu, nr. 17, județul Harghita, beneficiar de ajutor social

HCL nr. 42 din 25.06.2020 – privind alocarea unor sume, sub forma unui ajutor financiar de urgență pentru asigurarea serviciilor funerare defunctului SIMON PETRU, cu ultimul domiciliu în Comuna Dealu, Sat Tămașu, nr. 17, județul Harghita, beneficiar de ajutor social