Hot. nr. 57 din 2023 – privind aprobarea Strategiei de tarifare revizuită aferentă planului de afaceri actualizat pentru investițiile în infrastructură de apă și apă uzată dezvoltată de operatorul regional HARVIZ S.A. din județul Harghita, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC nr. 977256/22.05.2023 și acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Dealu în Adunarea Generală al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Víz Egyesület kla care Comuna Dealu este membru asociat