Hotărâri 2023

Hot. nr. 75 din 2023 – privind modificarea prin Act Adițional a Acordului de parteneriat nr. 1130 din 03.08.2021, aferent proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pentru familii dezavantajate cu copii mici”finanțat prin mecanismul Financiar Norvegian Programul „Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, Apel nr. 4 ” Dezvoltare locală”