HCL nr. 72 din 16.12.2020 – avizarea caietului de sarcini actualizat și mandatarea unor persoane pt. a vota în AGA al ADI”Fejlődő Udvarhelyszék”pt. aprobarea caietului de sarcini actualizat

HCL nr. 72 din 16.12.2020 – avizarea caietului de sarcini actualizat și mandatarea unor persoane pt. a vota în AGA al ADI”Fejlődő Udvarhelyszék”pt. aprobarea caietului de sarcini actualizat

HCL nr. 71 din 16.12.2020 – rectificarea bugetului local pe anul 2020 și virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul

HCL nr. 71 din 16.12.2020 – rectificarea bugetului local pe anul 2020 și virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul

HCL nr. 69 din 26.11.2020 – privind aprobarea modificării și completării HOT. nr. 30 din 27.04.2011 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC HARVIZ SA

HCL nr. 69 din 26.11.2020 – privind aprobarea modificării și completării HOT. nr. 30 din 27.04.2011 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC HARVIZ SA

HCL nr. 68 din 26.11.2020 – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Dealu în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” Dealu

HCL nr. 68 din 26.11.2020 – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Dealu în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” Dealu

HCL nr. 65 din 26.11.2020 – privind aprobarea suplimentării fondurilor aferente PROGRAMULUI ANUAL PT. ACORDAREA DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE în anul 2020, de la bugetul local și publicarea sesiunii II, pt. activități nonprofit de interes local din Comuna Dealu

HCL nr. 65 din 26.11.2020 – privind aprobarea suplimentării fondurilor aferente PROGRAMULUI ANUAL PT. ACORDAREA DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE în anul 2020, de la bugetul local și publicarea sesiunii II, pt. activități nonprofit de interes local din Comuna Dealu