Disp. nr. 151/30.06.2020 – Încetarea alocației de susținerea familiei în condițiile Legii nr. 277/2010, modificată și completată prin OUG nr. 124/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2012, OUG 42/2013,HG 778/2013,OUG 65/2014 și Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016,OUG 4/2017 și HG 559/2017

Disp. nr. 151/30.06.2020 – Încetarea alocației de susținerea familiei în condițiile Legii nr. 277/2010, modificată și completată prin OUG nr. 124/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2012, OUG 42/2013,HG 778/2013,OUG 65/2014 și Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016,OUG 4/2017 și HG 559/2017

Disp. nr. 150/30.06.2020 – Constituirea Comisiei de recepție în vederea efectuării recepției la terminarea lucrării – Modernizarea și dotarea Căminului cultural, din sat Dealu, Comuna Dealu,jud. Harghita

Disp. nr. 150/30.06.2020 – Constituirea Comisiei de recepție în vederea efectuării recepției la terminarea lucrării – Modernizarea și dotarea Căminului cultural, din sat Dealu, Comuna Dealu,jud. Harghita

Disp. nr.148/30.06.2020 – Modificarea titularului și modificarea cuantumului  ajutorului social lunar, pentru familia titularului Katona Ana, în condițiile Legii nr.416/2001, cu modificările ulterioare, modificate și comletate prin Legea nr. 276/2010, OUG 42/2013 modificarea și comletarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Disp. nr.148/30.06.2020 – Modificarea titularului și modificarea cuantumului ajutorului social lunar, pentru familia titularului Katona Ana, în condițiile Legii nr.416/2001, cu modificările ulterioare, modificate și comletate prin Legea nr. 276/2010, OUG 42/2013 modificarea și comletarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Disp. nr. 143/09.06.2020 – Constituirea Comisiei de recepție în vederea efectuării recepției la terminarea lucrării – Lucrări de construcții la remiza SVSU Ulcani, în sat Ulcani,  Comuna Dealu,jud. Harghita

Disp. nr. 143/09.06.2020 – Constituirea Comisiei de recepție în vederea efectuării recepției la terminarea lucrării – Lucrări de construcții la remiza SVSU Ulcani, în sat Ulcani, Comuna Dealu,jud. Harghita

Disp. nr. 142/04.06.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna aprilie 2020, a unei majorări de 10%, d-lui Gergely Gyozo, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr.  C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 142/04.06.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna aprilie 2020, a unei majorări de 10%, d-lui Gergely Gyozo, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu