Consultatie publica – proiect de hotărâre privind avizarea încheierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare cu operatorul SC RDE HARGHITA SRL

Consultatie publica – proiect de hotărâre privind avizarea încheierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare cu operatorul SC RDE HARGHITA SRL

Disp. nr. 161 din 02.07.2021 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna iunie 2021, a unei majorări de 10%, d-lui Gergely Gyozo, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 161 din 02.07.2021 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna iunie 2021, a unei majorări de 10%, d-lui Gergely Gyozo, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 160 din 02.07.2021 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna iunie 2021, a unei majorări de 15%, d-lui Kovacs Arpad, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 160 din 02.07.2021 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna iunie 2021, a unei majorări de 15%, d-lui Kovacs Arpad, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 159 din 02.07.2021 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna iunie 2021, a unei majorări de 15%, d-nei Duțu Edit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 159 din 02.07.2021 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna iunie 2021, a unei majorări de 15%, d-nei Duțu Edit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 158 din 02.07.2021 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna iunie 2021, a unei majorări de 15%, d-nei Pal Margit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 158 din 02.07.2021 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna iunie 2021, a unei majorări de 15%, d-nei Pal Margit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 157 din 01.07.2021 – privind aprobarea planului lunar de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe luna IULIE 2021

Disp. nr. 157 din 01.07.2021 – privind aprobarea planului lunar de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe luna IULIE 2021

Disp. nr. 156 din 30.06.2021 – Acordarea alocației de susținerea familiei, în condițiile Legii nr. 277/2010, modificată și completată prin OUG nr.124/27.12.2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2012,OUG 42/2013, HG 778/2013, OUG 65/2014, Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016, OUG 4/2017 și HG nr. 559/2017

Disp. nr. 156 din 30.06.2021 – Acordarea alocației de susținerea familiei, în condițiile Legii nr. 277/2010, modificată și completată prin OUG nr.124/27.12.2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2012,OUG 42/2013, HG 778/2013, OUG 65/2014, Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016, OUG 4/2017 și HG nr. 559/2017