2017/ Publicaţie de căsătorie,Nr. 7346 din 07.10.2017.

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI DEALU

Nr.  7346.    Din   7. octombrie 2017

 

Data căsătoriei:   16 octombrie  2017

 

ESKÜVŐ : 2017     október  16 . 

 

                                    HIRDETMÉNY        –        PUBLICAŢIE 

 

             Oroszhegy Község Polgármesteri Hivatala az érdekeltek tudomására hozza, hogy az anyakönyvi  hivatalhoz az  alábbi személyek fordultak házasságkötés céljából:

       Ellenvetést , a Polgári  Törvénykönyv 285. szakasza  értelmében, 10 napon belűl lehet

megfogalmazni irásban, az anyakönyvi hivatalnál.

                                                                       Kifüggesztve: 2017       október 7.

 

 

       Primăria Comunei Dealu, prin prezenta aduce la cunoştiinţa celor interesaţi,că astăzi, la

data de  7. octombrie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a numiţilor de mai

jos.

       În temeiul   prevederilor  art. 285. din Codul Civil, orice persoană  poate face opoziţie  în

scris,  la această căsătorie, dacă are cunoştiinţe de existenţa  vreunei piedici legale, ori dacă

alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

 

                                                                                  Data afişării:  7. octombrie 2017

 

Vőlegény/Mirele                   

Név/Nume , prenume             LÁSZLÓ LAJOS-BOTOND  

 Életkor/Virsta                                   27  Éves / de 27   ani

 

Lakhely/domiciliul:                COMUNA DEALU, SAT. SÎNCRAI

                                                OROSZHEGY KÖZSÉG , SZENTKIRÁLY FALU

 

 

                                                HARGITA megye

                                               Judeţul    HARGHITA

 

Menyasszony/mireasa           

Név/Nume , prenume             AKÁCOS SZIDÓNIA

Életkor/Virsta

                                               26 éves /de 26   ani

Lakhely/domiciliul                

                                                COM.DEALU , SAT. SÎNCRAI                                                                                 OROSZHEGY KÖZSÉG, SZENTKIRÁLY FALU

                                                HARGITA  megye

                                               Judeţul    HARGHITA

Anyakönyvvezető

Ofiţer de stare civilă: Pál Margit

 

                                                           cod.op.date cu caracter personal  2747