2018/ Publicaţie de căsătorie,Nr. 7256 din 07.08.2018.

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI DEALU

Nr.7256    Din    07. 08.  2018

 

Data căsătoriei:  16.  August      2018 .

 

ESKÜVŐ : 2018       Augusztus  16.

 

                                    HIRDETMÉNY        –        PUBLICAŢIE 

 

             Oroszhegy Község Polgármesteri Hivatala az érdekeltek tudomására hozza, hogy az anyakönyvi  hivatalhoz az  alábbi személyek fordultak házasságkötés céljából:

       Ellenvetést , a Polgári  Törvénykönyv 285. szakasza  értelmében, 10 napon belűl lehet

megfogalmazni irásban, az anyakönyvi hivatalnál.

                                                                       Kifüggesztve: 2018 .    augusztus 7.

 

 

       Primăria Comunei Dealu, prin prezenta aduce la cunoştiinţa celor interesaţi,că astăzi, la

data de   07.august  2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a numiţilor de mai

jos.

       În temeiul   prevederilor  art. 285. din Codul Civil, orice persoană  poate face opoziţie  în

scris,  la această căsătorie, dacă are cunoştiinţe de existenţa  vreunei piedici legale, ori dacă

alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

                                                                                              Data afişării:    07. August  2018

 

Vőlegény/Mirele                   

Név/Nume , prenume             GERGELY FERENC 

Életkor/Virsta                         31  Éves / de 31   ani

 

Lakhely/domiciliul:                 Com   DEALU

                                                OROSZHEGY KÖZSÉG

 

                                                HARGITA megye

                                               Judeţul    HARGHITA

 

Menyasszony/mireasa           

Név/Nume , prenume             LÁSZLÓ KATALIN

Életkor/Virsta                         24  éves /de 24   ani

 

Lakhely/domiciliul                  COM. DEALU

                                               OROSZHEGY KÖZSÉG

 

                                                 HARGITA megye

                                               Judeţul    HARGHITA

 

Anyakönyvvezető

Ofiţer de stare civilă: Pál Margit

 

                                                           cod.op.date cu caracter personal  2747