2019/ Publicaţie de căsătorie,Nr. 7515 din 09.01.201.

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI DEALU

Nr.7515. Din  09. 01.2019

 

Data căsătoriei:  18.  Ianuarie 2019 .

 

ESKÜVŐ : 2019 Ianuar 18.

 

                                    HIRDETMÉNY        –        PUBLICAŢIE 

 

             Oroszhegy Község Polgármesteri Hivatala az érdekeltek tudomására hozza, hogy az anyakönyvi  hivatalhoz az  alábbi személyek fordultak házasságkötés céljából:

       Ellenvetést , a Polgári  Törvénykönyv 285. szakasza  értelmében, 10 napon belűl lehet

megfogalmazni irásban, az anyakönyvi hivatalnál.

                                                                       Kifüggesztve: 2019 .    január 9.

 

 

       Primăria Comunei Dealu, prin prezenta aduce la cunoştiinţa celor interesaţi,că astăzi, la

data de   9. ianuarie   2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a numiţilor de mai

jos.

       În temeiul   prevederilor  art. 285. din Codul Civil, orice persoană  poate face opoziţie  în

scris,  la această căsătorie, dacă are cunoştiinţe de existenţa  vreunei piedici legale, ori dacă

alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

                                                                                  Data afişării:    09. ianuarie 2019.

 

Vőlegény/Mirele                   

Név/Nume , prenume             JAKAB HUNOR  

Életkor/Virsta                         26  Éves / de 26  ani

 

Lakhely/domiciliul:                 Com   DEALU

                                                OROSZHEGY KÖZSÉG                          

                                                HARGITA megye

                                               Judeţul    HARGHITA

 

Menyasszony/mireasa           

Név/Nume , prenume             BÁLINT NÓRA  

Életkor/Virsta                         25  éves /de 25   ani

 

Lakhely/domiciliul                   Com DEALU

                                                OROSZHEGY KÖZSÉG

 

                                                HARGITA megye

                                               Judeţul    HARGHITA

 

Anyakönyvvezető

Ofiţer de stare civilă: Pál Margit

 

                                                           cod.op.date cu caracter personal  2747