2017/ Publicaţie de căsătorie,Nr. 7439 din 27.12.2017.

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI DEALU

Nr.  7439.    Din   27. decembrie 2017

 

Data căsătoriei:   5 ianuarie   2018

 

ESKÜVŐ : 2018     JANUAR 5. 

 

                                    HIRDETMÉNY        –        PUBLICAŢIE 

 

             Oroszhegy Község Polgármesteri Hivatala az érdekeltek tudomására hozza, hogy az anyakönyvi  hivatalhoz az  alábbi személyek fordultak házasságkötés céljából:

       Ellenvetést , a Polgári  Törvénykönyv 285. szakasza  értelmében, 10 napon belűl lehet

megfogalmazni irásban, az anyakönyvi hivatalnál.

                                                                       Kifüggesztve: 2017      december 27.

 

 

       Primăria Comunei Dealu, prin prezenta aduce la cunoştiinţa celor interesaţi,că astăzi, la

data de  27. decembrie 2017, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a numiţilor de mai

jos.

       În temeiul   prevederilor  art. 285. din Codul Civil, orice persoană  poate face opoziţie  în

scris,  la această căsătorie, dacă are cunoştiinţe de existenţa  vreunei piedici legale, ori dacă

alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

 

                                                                                  Data afişării:  27. decembrie 2017

 

Vőlegény/Mirele                   

Név/Nume , prenume             KIS JOZSEF

 Életkor/Virsta                                   35  Éves / de 35   ani

 

Lakhely/domiciliul:                COMUNA DEALU,

                                                OROSZHEGY KÖZSÉG ,

 

 

                                                HARGITA megye

                                               Judeţul    HARGHITA

 

Menyasszony/mireasa           

Név/Nume , prenume             KOVÁCS ROZALIA

Életkor/Virsta

                                               27 éves /de 27   ani

Lakhely/domiciliul                

                                                COM.DEALU ,                                                                                                            OROSZHEGY KÖZSÉG,

                                                HARGITA  megye

                                               Judeţul    HARGHITA

Anyakönyvvezető

Ofiţer de stare civilă: Pál Margit

 

                                                           cod.op.date cu caracter personal  2747