2019/Publicație de căsătorie, Nr. 7648 din 27.03.2019


JUDEŢUL HARGHITA
PRIMĂRIA COMUNEI DEALU
Nr.7648.    Din    27. 03.  2019
 
Data căsătoriei:  5. aprilie  2019 .
 
ESKÜVŐ : 2019       április   5.
 
                                    HIRDETMÉNY        –        PUBLICAŢIE 
 
             Oroszhegy Község Polgármesteri Hivatala az érdekeltek tudomására hozza, hogy az anyakönyvi  hivatalhoz az  alábbi személyek fordultak házasságkötés céljából:
       Ellenvetést , a Polgári  Törvénykönyv 285. szakasza  értelmében, 10 napon belűl lehet
megfogalmazni irásban, az anyakönyvi hivatalnál.
                                                                       Kifüggesztve: 2019  március 27.
 
 
       Primăria Comunei Dealu, prin prezenta aduce la cunoştiinţa celor interesaţi,că astăzi, la
data de   27. martie    2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a numiţilor de mai
jos.
       În temeiul   prevederilor  art. 285. din Codul Civil, orice persoană  poate face opoziţie  în
scris,  la această căsătorie, dacă are cunoştiinţe de existenţa  vreunei piedici legale, ori dacă
alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
                                                                                  Data afişării:    27. Martie  2019.
 
Vőlegény/Mirele                   
Név/Nume , prenume             ORBÁN LEVENTE
Életkor/Virsta                         30  Éves / de 30  ani
 
Lakhely/domiciliul:                 Com   DEALU , sat Tibod nr. 54 A
                                                Judeţul    HARGHITA
 
                                               OROSZHEGY KÖZSÉG       Tibód falu 54A                   
                                                HARGITA megye
                                              
Menyasszony/mireasa           
Név/Nume , prenume             PÁL KATALIN
Életkor/Virsta                         27  éves /de 27   ani
 
Lakhely/domiciliul                   Com DEALU , sat  DEALU nr. 61          
                                                 Judeţul    HARGHITA
 
                                                OROSZHEGY KÖZSÉG       Oroszhegy falu 61              
                                                HARGITA megye
                                                
 
Anyakönyvvezető
Ofiţer de stare civilă: Pál Margit
 
                                                           cod.op.date cu caracter personal  2747
 

  1. ţer de stare civilă: Pál Margit
  2. cod.op.date cu caracter personal  2747