Disp. nr. 12 din 18.01.2021 – Revocarea DISPOZIȚIEI NR. 3 din 06.01.2021 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul bugetar 2020 din excendentul anilor precedenți pt. finanțarea cheltuielilor SECȚIUNII DE DEZVOLTARE conform cont de execuție al bugetului local dezvoltare din data de 31.12.2021