Disp. nr. 53 din 22.02.2021 – desemnarea și împuternicirea viceprimarului comunei pt. constatarea și sancționarea contravenților izvorâte din utilizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în mod ilegal