Disp. nr. 54 din 26.02.2021 – suspendarea contractului de muncă a D-nei SZABO REKA în funcția de Asistent personal gradația 3 durata concediului pt. creșterea copilului BORTIS NIKOLETTA până la vârsta de 2 ani