Disp. nr. 55 din 26.02.2021 – Acordarea ajutorului social lunar pentru familia titularului BALINT MARTON în condițiile legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 276/2010