HCL. nr. 35 din 24.06.2021 – privind suplimentarea fondului destinat activitățiilor de tineret, organizațiilor nonprofit de interes local din bugetul lcal pe anul 2021 și programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2021 aprobate prin Hotărârea nr. 27 din 22.04.2021