HCL nr. 38 din 24.06.2021 – privind aprobarea exploatării și valorificării către populație a cantității de 526,85 mc material lemnos prevăzut în actul de punere în valoare nr. 2100143901040, aprobarea Regulamentului de acordare-valorificare material lemnos către populația Comunei Dealu, prin vânzare directă