Disp. nr. 93 din 04.03.2022 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna FEBRUARIE 2022, a unei majorări de 10%, d-lui Gergely Gyozo, fiind Personal Nominalizat în echipa de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu