Disp. nr. 257 din 31.10.2022 – privind incadrarea d-nei Kovacs Monika- ca asistent personal la persoana handicapatő éi úncetarea cu aceași dată a dreptului la indemnizatia lunara a Kovacs Zoltan bence persoanő cu handicap grav