Disp. nr. 263 din 04.11.2022 – cu privire la aprobarea acordării la salariul de baza pe luna octombrie 2022 a unei majorări de 15% d-nei Pal Margit fiind persoană nominalizată în echipa de proiect responsabilă de realizarea activităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019 pentru proiectul ÎNFIINȚAREA CASEI MEȘTEȘUGURILOR ÎN SATUL DEALU,COMUNA DEALU