Disp. nr. 87 din 03.02.2023 – cu privire la aprobarea acordării la salariul de baza pe luna ianuarie 2023 a unei majorări de 15% D-nei SZASZ KLARA fiind persoană nominalizată în echipa de proiect responsabilă de realizarea activităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019 pentru proiectul ÎNFIINȚAREA CASEI MEȘTEȘUGURILOR ÎN SATUL DEALU,COMUNA DEALU