Disp. nr. 77 din 2024 – privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor numitului Gergely Ignac, domiciliat în comuna Dealu, sat Dealu, nr. 272, jud. Harghita, în baza egii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare