Disp. nr. 97 din 2024 – privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor numitei Ulkei Etelka domiciliată în comuna Dealu, sat Fâncel, nr. 18,județul Harghita, în baza Legii nr. 448/2006 republicată cu modificărikle și completările ulterioare