Licitații

Comuna Dealu anunţă organizarea procedurii de achizitie publică pentru achiziţionarea de Servicii privind organizarea de evenimente şi Cheltuieli cu publicitatea aferentă manifestărilor/evenimentelor din cadrul proiectului Prune de Dealu

Comuna Dealu anunţă organizarea procedurii de achizitie publică pentru achiziţionarea de Servicii privind organizarea de evenimente şi Cheltuieli cu publicitatea aferentă manifestărilor/evenimentelor din cadrul proiectului Prune de DealuCod CPV: 92000000-1 – Servicii de recreere, culturale şi sportiveîn calitate de Beneficiar al proiectului Prune de Dealu, din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Oferta Dvs. îl puteţi trimite prin poştă la adresa autorităţii contractante (Comuna Dealu, str. Principală nr.601, jud. Harghita) sau se poate depune la registratura Comunei Dealu până la data de 31.08.2012, ora 10,00.

Data limita de depunere a ofertelor 31.08.2012, ora 10,00.  

Operatorii economici, respectiv ofertantii pot solicita clarificări în format scris la numărul de fax:0266-225.106, sau prin e-mail: dako@oroszhegy.ro. Persoana de contact: Bálint Elemér Imre.

Documentaţia pentru ofertanţi este disponibilă pe site-ul http://www.comunadealu.ro la rubrica Licitaţii.  

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.  

 

Documentaţia pentru ofertanţi/Anexe  

Fişiere ataşate:

Afișat: 23 august 2012

Anunț de atribuire