HCL nr. 6/30.01.2020 – Aprobarea Planului Anual de acțiune pt. repartizarea orelor de muncă , pt. persoanele beneficiare de ajutor social, și care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020