HCL nr. 42 din 25.06.2020 – privind alocarea unor sume, sub forma unui ajutor financiar de urgență pentru asigurarea serviciilor funerare defunctului SIMON PETRU, cu ultimul domiciliu în Comuna Dealu, Sat Tămașu, nr. 17, județul Harghita, beneficiar de ajutor social