HCL nr. 43 din 25.06.2020 – privind acordarea dreptului de uz ,de servitute și de acces cu titlu gratuit asupra unei suprafețe de 1035,5 mp. teren și ocuparea permanentă a unei suprafețe de 1,5 mp. teren aparținând domeniului public al Comunei Dealu, pt. executarea lucrării – Alimentarea cu apă potabilă a S.C. GORDON-PROD S.R.L. , în cadrul proiectului „CONDUCTĂ DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ GORDON”