HCL nr.46 din 25.06.2020 – privind aprobarea încirierii prin licitație publică a unei suprafețe de 26 mp.teren public intravilan destinat amplasării de chioșcuri, pt. desfășurarea de activități comerciale în zona centrului localității Dealu,nr. 602, jud. Harghita