HCL nr. 47 din 02.07.2020 -privind aprobarea Acordului de parteneriat pt. implementarea proiectului „Început sigur pentru un viitor sigur – Servicii de asistență socială integrate pt. familii dezavantajate cu copii mici” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului „Dezvoltare locală”, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, Apel nr. 4 „Dezvoltare locală”