HCL nr. 60 din 24.09.2020 – modificarea prețului de referință și a prețului de pornire la licitație aprobat inițial prin HCL Dealu nr.19 din 20.02.2020 privind aprobarea Listei de partizi nr. 4894/14.12.2019 întocmit de Ocolul Silvic Homorod, a cantitățiilor de masă lemnoasă ce vor fi exploatate și a modului de valorificare – din partide de păduri, proprietatea comunei Dealu pe anul 2020