Disp. nr. 265/15.12.2020 – Aprobarea Listei destinatarilor finali în cadrul Schemei Naționale de sprijin pt. elevii cei mai defavorizați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pt. sprijin educațional (S.N.S.E.D.)la nivelul comunei Dealu, pe luna noiembrie 2020