Disp. nr. 23 din 29.01.2021 – încetarea ajutorului social lunar pt. familia titularului NAGY GEZA în condițiile legii nr. 416/2001 cu modificările ulteriore, modificată și completată prin Legea nr. 276/2010