HCL nr. 34 din 27.05.2021-privind reorganizarea aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Dealu,aprobarea organigramei,a statului de funcții și stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice,din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dealu, județul Harghita