Hot. nr. 4 din 27.01.2022 – privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 aferente contractului de servicii silvice nr. 89/2003 pentru partida de păduri Szencsed Tibod, proprietatea Comunei Dealu