Hot. nr. 6 din 27.01.2022 – privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de ajutor social și care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2022