Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei pentru acizitii de bunuri imobile, aprobarea achizitiei prin procedura negocierii directe, a imobilului cu CF 56281 de 896 mp, teren intravilan – curți constructii, arabil, fânețe, edificat și Cf 56297-de 1357 mp. teren intravilan – fânețe