Hot. nr. 27 din 23.03.2023 – privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A 83 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ ȘI CONEXE DIN JUDEȚUL HARGHITA de către UAT comuna Dealu în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, UAT – urile din județul Harghita, Clubul Sportiv Școlar Gheorgheni, Clubul Sportiv Școlar Odorheiu Secuiesc și Clubul Copiilor CIMBORA Odorheiu Secuiesc în cadrul programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR)pentru Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componența C15 Educație Reforma 4, Investișia 14, Reforma 5 Investiția 9 și Reforma 6 Investiția 11