Hot. nr. 61 din 2023 – cu privire la convocarea adunării proprietarilor de terenuri cu scopul alegerii reprezentanților în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din comuna Dealu