Disp. nr. 130/2020 – Aprobarea Regulamentului propriu referitor la măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri al CL al Comunei Dealu