Dispoziții 2020

Disp. nr. 258/04.12.2020 -Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna noiembrie 2020, a unei majorări de 20%, d-nei Pal Margit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 258/04.12.2020 -Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna noiembrie 2020, a unei majorări de 20%, d-nei Pal Margit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 257/ 04.12.2020 – acordarea concediului de odihnă în luna decembrie 2020, pt. asistenți personali și a indemnizației echivalentă cu salariul net al asistentului personal pt. persoana aflată în îngrijire,pe perioada concediului asistentului

Disp. nr. 257/ 04.12.2020 – acordarea concediului de odihnă în luna decembrie 2020, pt. asistenți personali și a indemnizației echivalentă cu salariul net al asistentului personal pt. persoana aflată în îngrijire,pe perioada concediului asistentului

Disp. nr. 254/26.11.2020 – desemnarea personalului tehnic de pe lângă BESV nr. 130, BESV nr. 131, BESV nr. 132 din localitățiile comunei Dealu, la alegerile pt. Senat și Camera Deputațiilor din 06.12.2020

Disp. nr. 254/26.11.2020 – desemnarea personalului tehnic de pe lângă BESV nr. 130, BESV nr. 131, BESV nr. 132 din localitățiile comunei Dealu, la alegerile pt. Senat și Camera Deputațiilor din 06.12.2020

Disp.nr.252/24.11.2020 -organizarea concursului, constituirea comisiei de concurs, și a comisiei de soluționare contestațiilor pt. ocuparea funcției de Conducător autospecială PSI funcție contractual,organizat la data de 23.12.2020

Disp.nr.252/24.11.2020 -organizarea concursului, constituirea comisiei de concurs, și a comisiei de soluționare contestațiilor pt. ocuparea funcției de Conducător autospecială PSI funcție contractual,organizat la data de 23.12.2020

Disp. nr. 249/17.11.2020 – privind delegarea unor atribuții/responsabilități de serviciu suplimentare doamnei Bálint Erzsébet în funcția publică de referent cl. III grad profesional principal, gradația 5

Disp. nr. 249/17.11.2020 – privind delegarea unor atribuții/responsabilități de serviciu suplimentare doamnei Bálint Erzsébet în funcția publică de referent cl. III grad profesional principal, gradația 5