HCL nr. 2 din 13.01.2021 – privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici actualizați ale proiectului „REABILITARE GRĂDINIȚĂ DE COPII SÎNCRAI” ÎN COMUNA DEALU JUDEȚUL HARGHITA și asigurarea finanțării pt. categoria cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală

HCL nr. 2 din 13.01.2021 – privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici actualizați ale proiectului „REABILITARE GRĂDINIȚĂ DE COPII SÎNCRAI” ÎN COMUNA DEALU JUDEȚUL HARGHITA și asigurarea finanțării pt. categoria cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală

HCL nr. 1 din 08.01.2021 – privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2020 din excendentul anilor precedenți și aprobarea utilizării unei sume din excendentul bugetar pe anul 2019, al comunei Dealu

HCL nr. 1 din 08.01.2021 – privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2020 din excendentul anilor precedenți și aprobarea utilizării unei sume din excendentul bugetar pe anul 2019, al comunei Dealu