Disp. nr. 189 din 03.09.2021 – privind acordarea gradației și majorarea salariului brut lunar a D-nei VASS GY0NGYI în funcția de referent Cl. III. Grad profesional Asistent,gradația 5, la Compartimentul Agricol-Urbanism și Amenajarea teritorului în cadrul Primăriei Comunei DEALU

Disp. nr. 189 din 03.09.2021 – privind acordarea gradației și majorarea salariului brut lunar a D-nei VASS GY0NGYI în funcția de referent Cl. III. Grad profesional Asistent,gradația 5, la Compartimentul Agricol-Urbanism și Amenajarea teritorului în cadrul Primăriei Comunei DEALU

Disp. nr. 188 din 03.09.2021 – privind acordarea gradației și majorarea salariului brut lunar a D-nei KOVACS IREN în funcția de referent Cl. III. Grad profesional Asistent,gradația 5, la Compartimentul Agricol-Urbanism și Amenajarea teritorului în cadrul Primăriei Comunei DEALU

Disp. nr. 188 din 03.09.2021 – privind acordarea gradației și majorarea salariului brut lunar a D-nei KOVACS IREN în funcția de referent Cl. III. Grad profesional Asistent,gradația 5, la Compartimentul Agricol-Urbanism și Amenajarea teritorului în cadrul Primăriei Comunei DEALU

Disp. nr. 187 din 31.08.2021 – încetarea ajutorului social lunar pt. familia titularului TAMAS ISTVAN în condițiile legii nr. 416/2001 cu modificările ulteriore, modificată și completată prin Legea nr. 276/2010

Disp. nr. 187 din 31.08.2021 – încetarea ajutorului social lunar pt. familia titularului TAMAS ISTVAN în condițiile legii nr. 416/2001 cu modificările ulteriore, modificată și completată prin Legea nr. 276/2010

Disp. nr. 186 din 31.08.2021 – modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei, în condițiile Legii nr. 277/2010, modificată și completată prin OUG nr.124/27.12.2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2012,OUG 42/2013, HG 778/2013, OUG 65/2014, Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016, OUG 4/2017 și HG nr. 559/2017

Disp. nr. 186 din 31.08.2021 – modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei, în condițiile Legii nr. 277/2010, modificată și completată prin OUG nr.124/27.12.2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2012,OUG 42/2013, HG 778/2013, OUG 65/2014, Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016, OUG 4/2017 și HG nr. 559/2017

Disp. nr. 185 din 31.08.2021 – modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei, în condițiile Legii nr. 277/2010, modificată și completată prin OUG nr.124/27.12.2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2012,OUG 42/2013, HG 778/2013, OUG 65/2014, Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016, OUG 4/2017 și HG nr. 559/2017

Disp. nr. 185 din 31.08.2021 – modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei, în condițiile Legii nr. 277/2010, modificată și completată prin OUG nr.124/27.12.2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2012,OUG 42/2013, HG 778/2013, OUG 65/2014, Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016, OUG 4/2017 și HG nr. 559/2017

Disp. nr. 184 din 31.08.2021 – modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei, în condițiile Legii nr. 277/2010, modificată și completată prin OUG nr.124/27.12.2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2012,OUG 42/2013, HG 778/2013, OUG 65/2014, Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016, OUG 4/2017 și HG nr. 559/2017

Disp. nr. 184 din 31.08.2021 – modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei, în condițiile Legii nr. 277/2010, modificată și completată prin OUG nr.124/27.12.2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2012,OUG 42/2013, HG 778/2013, OUG 65/2014, Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016, OUG 4/2017 și HG nr. 559/2017

Disp. nr. 182 din 2021 – privind constituirea comisiei de evaluare pt.efectuarea evaluării ofertelor depuse, în cadrul procedurii simplificate, pt. atribuirea contractului de execuție a lucrărilor,în cadrul proiectului INFIINȚAREA CASEI MEȘTEȘUGURILOR ÎN SATUL DEALU,COMUNA DEALU,JUDEȚUL HARGHITA

Disp. nr. 182 din 2021 – privind constituirea comisiei de evaluare pt.efectuarea evaluării ofertelor depuse, în cadrul procedurii simplificate, pt. atribuirea contractului de execuție a lucrărilor,în cadrul proiectului INFIINȚAREA CASEI MEȘTEȘUGURILOR ÎN SATUL DEALU,COMUNA DEALU,JUDEȚUL HARGHITA

Disp. nr. 180 din 16.08.2021 – privind desemnarea persoanelor care efectuează anchete sociale și completează fișele de calcul pentru stabilirea ajutoarelor sociale

Disp. nr. 180 din 16.08.2021 – privind desemnarea persoanelor care efectuează anchete sociale și completează fișele de calcul pentru stabilirea ajutoarelor sociale