HCL nr. 2 din 13.01.2021 – privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici actualizați ale proiectului „REABILITARE GRĂDINIȚĂ DE COPII SÎNCRAI” ÎN COMUNA DEALU JUDEȚUL HARGHITA și asigurarea finanțării pt. categoria cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală

HCL nr. 2 din 13.01.2021 – privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici actualizați ale proiectului „REABILITARE GRĂDINIȚĂ DE COPII SÎNCRAI” ÎN COMUNA DEALU JUDEȚUL HARGHITA și asigurarea finanțării pt. categoria cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală

HCL nr. 1 din 08.01.2021 – privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2020 din excendentul anilor precedenți și aprobarea utilizării unei sume din excendentul bugetar pe anul 2019, al comunei Dealu

HCL nr. 1 din 08.01.2021 – privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2020 din excendentul anilor precedenți și aprobarea utilizării unei sume din excendentul bugetar pe anul 2019, al comunei Dealu

HCL nr. 72 din 16.12.2020 – avizarea caietului de sarcini actualizat și mandatarea unor persoane pt. a vota în AGA al ADI”Fejlődő Udvarhelyszék”pt. aprobarea caietului de sarcini actualizat

HCL nr. 72 din 16.12.2020 – avizarea caietului de sarcini actualizat și mandatarea unor persoane pt. a vota în AGA al ADI”Fejlődő Udvarhelyszék”pt. aprobarea caietului de sarcini actualizat

HCL nr. 71 din 16.12.2020 – rectificarea bugetului local pe anul 2020 și virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul

HCL nr. 71 din 16.12.2020 – rectificarea bugetului local pe anul 2020 și virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul