Disp. nr.51/04.02.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna ianuarie 2020, a unei majorări de 20%, d-lui Kovacs Arpad, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr.51/04.02.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna ianuarie 2020, a unei majorări de 20%, d-lui Kovacs Arpad, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 50/04.02.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna ianuarie 2020, a unei majorări de 20%, d-nei Dutu Edit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 50/04.02.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna ianuarie 2020, a unei majorări de 20%, d-nei Dutu Edit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 49/04.02.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna ianuarie 2020, a unei majorări de 20%, d-nei Pal Margit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 49/04.02.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna ianuarie 2020, a unei majorări de 20%, d-nei Pal Margit, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 46/31.01.2020 – Acordarea ajutorului social lunar pentru familia titularului Koszta Jeno în condițiile legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 276/2010

Disp. nr. 46/31.01.2020 – Acordarea ajutorului social lunar pentru familia titularului Koszta Jeno în condițiile legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 276/2010

Disp. nr. 45/31.01.2020 – Modificarea cuantumului alocației pt. susținerea familiei în condițiile legii Nr. 277/2010, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr.124 din 27.12.2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2012, OUG 42/2013, HG 778/2013,OUG 65/2014, Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016,OUG 4/2017, HG 559/2017

Disp. nr. 45/31.01.2020 – Modificarea cuantumului alocației pt. susținerea familiei în condițiile legii Nr. 277/2010, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr.124 din 27.12.2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2012, OUG 42/2013, HG 778/2013,OUG 65/2014, Legea nr. 342/2015, OUG 93/2016,OUG 4/2017, HG 559/2017

Disp. nr. 44/31.01.2020 – Suspendarea ajutorului social lunar pentru familia titularului Gabor Lajos în condițiile legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 276/2010, OUG nr. 42/2013 modificarea și completarea legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, OUG 42/2013 și OUG 4/2017

Disp. nr. 44/31.01.2020 – Suspendarea ajutorului social lunar pentru familia titularului Gabor Lajos în condițiile legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 276/2010, OUG nr. 42/2013 modificarea și completarea legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, OUG 42/2013 și OUG 4/2017