Disp. nr. 268/15.12.2020 – constituirea comisiei de recepție în vederea efectuării recepției la terminarea lucrării”MODERNIZAREA REȚEA STRADALĂ ÎN COMUNA DEALU, REABILITARE PARTE CAROSABILĂ PE STRADA DIAFALVA SAT DEALU” județul Harghita

Disp. nr. 268/15.12.2020 – constituirea comisiei de recepție în vederea efectuării recepției la terminarea lucrării”MODERNIZAREA REȚEA STRADALĂ ÎN COMUNA DEALU, REABILITARE PARTE CAROSABILĂ PE STRADA DIAFALVA SAT DEALU” județul Harghita

Disp. nr. 265/15.12.2020 – Aprobarea Listei destinatarilor finali în cadrul Schemei Naționale de sprijin pt. elevii cei mai defavorizați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pt. sprijin educațional (S.N.S.E.D.)la nivelul comunei Dealu, pe luna noiembrie 2020

Disp. nr. 265/15.12.2020 – Aprobarea Listei destinatarilor finali în cadrul Schemei Naționale de sprijin pt. elevii cei mai defavorizați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pt. sprijin educațional (S.N.S.E.D.)la nivelul comunei Dealu, pe luna noiembrie 2020

Disp. nr. 261/04.12.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna noiembrie 2020, a unei majorări de 10%, d-lui Gergely Gyozo, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr.  C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 261/04.12.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna noiembrie 2020, a unei majorări de 10%, d-lui Gergely Gyozo, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 260/04.12.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna noiembrie 2020, a unei majorări de 20%, d-lui Kovacs Arpad, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu

Disp. nr. 260/04.12.2020 – Aprobarea acordării la salariul de bază pe luna noiembrie 2020, a unei majorări de 20%, d-lui Kovacs Arpad, fiind Personal Nominalizat în echipele de Proiect responsabilă de realizarea activitățiilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă Nr. C0760CM00011672100018/31.08.2017,pt. proiectul Modernizarea și dotarea căminului cultural Dealu și a contractului de finanțare nerambursabilă nr. C1920076X211972105838 din 30.08.2019, pt. proiectul Înființarea casei meșteșugurilor în satul Dealu, comuna Dealu